กิจกรรมท่องเที่ยว
การท่องเที่ยวพักผ่อนในเวลาว่างของผู้สูงอายุ เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ การผ่อนคลายความเครียด รวมถึงสร้างแรงบันดาลใจ เช่น

  • Medical tourism
  • ทัวร์บ่อน้ำแร่
  • ทัวร์ล้างพิษ
  • ทัวร์วัฒนธรรม
  • กินตามวรรณคดี
  • ทัวร์ไหว้พระ 

<< ย้อนกลับ