ฟิตเนสและธาราบำบัด
ศูนย์ออกกำลังกายสำหรับผู้สูงวัยที่พร้อมด้วยแพทย์ นักกายภาพบำบัด และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา เพื่อดูแลการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับแต่ละข้อจำกัดของผู้สูงวัย ด้วยโปรแกรมการออกกำลังกายและสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย อาทิ