โยคะเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ
ข้อดีของการฝึกโยคะ เป็นการฝึกที่เน้นถึงการฝึกการหายใจอย่างถูกวิธี เพื่อนำพาออกซิเจนเข้าไปสู่ปอดได้อย่างเต็มที่ และการเหยียดยืดของกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ ของร่างกายทั้งหลัง เอว สะโพก ขา ฯลฯ ทำให้กล้ามเนื้อผ่อนคลาย ไม่ปวดเมื่อย ทั้งยังส่งผลดีต่อระบบย่อยอาหารและขับถ่าย เสริมสร้างกล้ามเนื้อชั้นในให้แข็งแรง กระตุ้นการไหลเวียนของกระแสโลหิต จัดปรับแนวกระดูกสันหลังให้สมดุล ให้ความรู้สึกผ่อนคลาย สบาย เมื่อกายเรามีการพัฒนา ใจเราก็พัฒนาตามไปด้วย

ส่วนระยะเวลาที่เหมาะสมในการออกกำลังกายด้วยโยคะนั้น มีผลการวิจัยรองรับว่า การออกกำลังกายด้วยแบบฝึกโยคะสำหรับคนสูงอายุ 12 สัปดาห์ ยังช่วยปรับสุขภาพจิต ลดความเครียดและลดความวิตกกังวลได้จริง อีกทั้งยังเพิ่มความมั่นใจและความรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นด้วย