สถาบันจิณณ์ เวลเนส ( Jin Wellness Institute)
หากคุณมีสุขภาพที่ดีอยู่แล้ว คุณจะมีสุขภาพที่ดียิ่งขึ้น หากคุณมีความสุขอยู่แล้ว คุณจะมีความสุขมากขึ้น นี่คือความตั้งใจของเรา ...
จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ได้สร้างสรรค์โปรแกรม และกิจกรรม สำหรับปกป้อง ฟื้นฟู และดูแลสุขภาพของผู้อยู่อาศัย เพื่อให้คุณมีสุขภาพที่ดีสมวัย ตลอดไป