ศูนย์ดูแลและส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ
ให้บริการดูแลรักษาผู้สูงอายุและผู้ป่วย แบบองค์รวมทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจอย่างครบวงจร มุ่งเน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน และการส่งเสริมสุขภาพในรูปแบบของ “การดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล”

โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่ทำหน้าที่ในการรักษาโดยตรง ซึ่งให้บริการรักษาผู้ป่วยทุกท่านอย่างเหมาะสมและครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ทั้งแบบผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยในแบบพักฟื้นระยะสั้นและระยะยาว พร้อมให้คำปรึกษาและประเมินปัญหาภาวะสุขภาพต่างๆ อย่างใกล้ชิดสนิทเหมือนญาติคอยดูแล อบอุ่นปลอดภัยเหมือนพักอยู่ที่บ้านของตัวเอง รวมถึงบริการจัดส่งเจ้าหน้าที่ดูแลผู้สูงอายุถึงบ้าน พร้อมให้การดูแลแบบองค์รวม ทั้งด้านร่างกาย เช่น ดูแลกิจวัตรประจำวัน กายภาพบำบัดเบื้องต้น ดูแลผู้ป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต เป็นต้น

รวมถึงการฟื้นฟูด้านจิตใจและอารมณ์ โดยจัดให้มีกิจกรรมบำบัดที่รังสรรค์มาเพื่อผู้สูงอายุโดยเฉพาะ

 

 

<< ย้อนกลับ