โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา (Thonburi Burana Hospital)*
โรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพเครือธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG เป็นหนึ่งในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแบบครบวงจรในประเทศไทย เชี่ยวชาญในการดูแลรักษา และฟื้นฟูสุขภาพในทางส่งเสริมและป้องกันด้วยวิธีการรักษาแบบองค์รวม สำหรับผู้ป่วย ผู้สูงอายุ ทั้งแบบระยะสั้นและระยะยาว โดยทีมแพทย์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และทีมสหวิชาชีพที่มากประสบการณ์ และเชี่ยวชาญในการดูแลผู้สูงอายุแบบเฉพาะด้าน เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุด พร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ครบครัน และบริการในระดับมาตรฐานสากล เราพร้อมให้บริการและดูแลคนที่คุณรักด้วยความเข้าใจ ปลอดภัย และอบอุ่น เปรียบเสมือนครอบครัวเดียวกัน ภายในประกอบด้วย

 

* หมายเหตุ เป็นบริการที่มีค่าใช้จ่าย