จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้
ให้บริการที่พักและดูแลผู้สูงวัยที่ยังมีพลังและอยากพัฒนาศักยภาพ (Active Living) ด้วยกิจกรรมที่ออกแบบมาอย่างเข้าใจธรรมชาติผู้สูงวัย ฟื้นฟูสุขภาพแบบองค์รวม ช่วยให้ผู้สูงวัยมีสังคม พัฒนาการทางด้านอารมณ์ สมอง และความจำ ป้องกันภาวะสมองเสื่อมและอัลไซเมอร์ รวมถึงการกระตุ้น ฟื้นฟูกล้ามเนื้อให้แข็งแรงในผู้สูงอายุ ภายในพื้นที่ 140 ไร่ ประกอบด้วยอาคารที่พักอาศัยแบบ Low Rise 7 ชั้น จำนวน 5 อาคาร โดยแบ่งเป็น
Cluster 1 จำนวน 2 อาคาร คือ อาคาร 1-AM และ อาคาร 1-C1
Cluster 2 จำนวน 3 อาคาร คือ อาคาร 2-AM, อาคาร 2-C1 และอาคาร 2-D1


รับข้อมูลเพิ่มเติมลงทะเบียน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-157-1390 หรือ 062-802-9999