จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้
โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ที่พักอาศัยรูปแบบใหม่ที่มาพร้อมกับการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrative Healthcare ) และการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) ที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัย ภายในพื้นที่ 140 ไร่ ประกอบด้วยอาคารที่พักอาศัยแบบ Low Rise 7 ชั้น จำนวน 5 อาคาร โดยแบ่งเป็น
Cluster 1 จำนวน 2 อาคาร คือ อาคาร 1-AM และ อาคาร 1-C1
Cluster 2 จำนวน 3 อาคาร คือ อาคาร 2-AM, อาคาร 2-C1 และอาคาร 2-D1
ราคาสำหรับผู้เช่าเริ่มต้นที่ 40,000 - 52,000 บาท ต่อเดือน จำนวนจำกัดเพียง 50 ยูนิต เท่านั้น
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-157-1390 หรือ 062-802-9999