ต้องการรับซื้อที่ดิน

 

บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จำกัด มีความประสงค์จะซื้อที่ดินตั้งแต่ 1-60 ไร่
เพื่อนำไปใช้พัฒนาโครงการประเภทศูนย์สุขภาพ และที่อยู่อาศัย ในกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด

เอกสารประกอบการเสนอขายที่ดิน

  1. รายละเอียดของที่ดิน (ขนาด ความกว้าง ความยาว สภาพปัจจุบัน ราคาเสนอขาย)
  2. แผนที่ตั้งที่ดินโดยละเอียด
  3. สำเนาโฉนดที่ดิน(ขนาดเท่าตัวจริง)
  4. ระวางที่ดิน

กรุณาส่งเอกสารมาที่
บริษัท พรีเมียร์ โฮม เฮลท์ แคร์ จำกัด (ฝ่ายจัดหาที่ดิน)
518 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
Tel: 02-157-1390
Email: land@phhc.co.th