Health Articles

ฝึกหายใจ คลายความเครียด


กลับหน้าหลักบทความ

ความเครียดเป็นตัวบ่อนทำลายทั้งสุขภาพใจและกาย เราควรเรียนรู้วิธีจัดการกับความเครียดหรือความวิตกกังวลที่อาจประสบในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน  ซึ่งการจัดการกับความเครียดอย่างง่ายๆ คือ การหายใจอย่างผ่อนคลาย

การหายใจที่ถูกต้อง คือ การหายใจด้วยท้อง ลักษณะ คือ ลมหายใจเข้า ลึก และช้าสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยนำพาออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายได้เต็มที่ และลดอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตลง
 

วิธีฝึกหายใจ คลายความเครียด
1.หายใจเข้าสบายๆ ให้เป็นธรรมชาติ แล้วหายใจออกให้ยาวขึ้น

2.หายใจออกให้ยาวกว่าหายใจเข้า ประมาณ 2 เท่า 

โดยใช้การนับเลขช่วยหายใจเข้า นับ 1-2-3-4 กลั้นหายใจไว้ นับ 1-2-3-4 (ฝึกช่วงแรกอาจนับแค่ 1-2 ) หายใจออกนับ 1-2-3-4-5-6-7-8 (ฝึกช่วงแรกอาจนับถึง6)                                                                                                                   

ขอบคุณข้อมูลจาก: สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)

 

พบกับห้องเรียนกิจกรรมเสริมสร้างพลังชีวิต โดยวิธีสมาธิบำบัด ฝึกหายใจคลายความเครียด ณ โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้