Health Articles

รู้ทันภูมิแพ้ ... ดูแลได้


กลับหน้าหลักบทความ

โรคภูมิแพ้ เป็นภาวะที่ภูมิของร่างกายมีปฏิกริยาไวต่อสารบางอย่างมากระตุ้นสิ่งแวดล้อม ซึ่งสารที่ก่อให้เกิดปฏิกริยานี้ เรียกว่า "สารก่อภูมิแพ้" โดยเริ่มจากเมื่อร่างกายได้รับสารก่อภูมิแพ้จะเกิดการสร้างภูมิที่เรียกว่า อิมมิวโนโกลบูลิน อี (immunoglobulin E หรือ lgE) จะไปจับกับตัวรับที่มีความจำเพาะบนเซลล์ ซึ่งเป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่ง หากได้รับสารก่อภูมิแพ้ชนิดเดิมอีกครั้ง ร่างกายจะเกิดการตอบสนองจากการรวมตัวของโปรตีน lgE ที่จับตัวอยู่บนมาสต์เซล์อยู่แล้วกระตุ้นให้มีการหลั่งสารเคมีหลายชนิด เช่น ฮีสตามีน ลิวโคไทอีน ออกมาตามเนื้อเยื่อต่างๆ เช่น ผิวหนัง ปอด จมูก ลำไส้ ทำให้เกิดการอักเสบระคายเคืองของอวัยวะต่างๆ เช่น ผิวหนังบวมแดง เป็นผื่นแดงที่ผิวหนัง มีอาการระคายเคืองตามระบบทางเดินหายใจทำให้จาม มีอาการคัน คัดจมูก น้ำมูกไหล แน่นหน้าอกเนื่องจากหอบหืด บางรายอาจรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ในขณะที่สารเหล่านี้อาจไม่เกิดให้ก่อโรคภูมิแพ้กับคนปกติทั่วไป                                                                                                                                       

วิธีที่จะทราบได้ว่าแพ้อะไร สามารถทดสอบได้ 2 แบบ                                                 

1. การทดสอบทางผิวหนัง (Skin prick Test)                                                                                 

2. การเจาะเลือด ( Blood Test )           

เพื่อค้นหาสาเหตุของอาการแพ้ให้พบ เพื่อที่จะหลีกเลี่ยงได้อย่างถูกต้อง                             

Jin Wellbeing County บริการคลินิกเฉพาะทางด้านโรคภูมิแพ้ ให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคภูมิแพ้และหอบหืด ครอบคลุมตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยในห้องปฏิบัติการ ประเมินอาการ รักษาและติดตามผล โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคภูมิแพ้และวิทยาภูมิคุ้มกัน พร้อมเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมเพื่อดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ