Health Articles

สายตายาว แก้ไขได้


กลับหน้าหลักบทความ

  เมื่ออายุ 40ปี ขึ้นไป ปัญหาสายตาเสื่อมและสายตายาวตามวัย มักจะเกิดขึ้นเป็นปกติ เนื่องจากกล้ามเนื้อตามัดเล็กๆ ที่อยู่รอบๆ เลนส์ตาของเรา จะเริ่มมีการเสื่อมสภาพลงตามวัย และเลนส์ตาแข็งขึ้น การปรับโฟกัสของเลนส์ตาแย่ลง ทำให้มองวัตถุระยะใกล้ไม่ชัด             

เมื่ออายุมากขึ้น จะมีการเปลี่ยนแปลงของดวงตาหลายอย่าง เช่น รูม่านตามีขนาดเล็กลง ปริมาณของน้ำตาลดลง และการเกิดปัญหาสายตายาวตามวัยซึ่งสายตายาวตามวัยเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของดวงตาที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เนื่องจากเลนส์แก้วตามีความยืดหยุ่นน้อยลง 

การรักษาสายตายาวตามวัย
1.แว่นตาที่เป็นเลนส์นูน
2.Contact lens
3.LASIK 

                                                                                                                                       

ที่ Jin Wellbeing county มีบริการคลินิกตาสำหรับผู้สูงวัย สามารถขอรับคำปรึกษาปัญหาสายตายาวตามวัย และปัญหาทางด้านจักษุ อื่นๆ