Health Articles

รู้จัก “เทโลเมียร์” โครโมโซมกำหนด “อายุขัย”


กลับหน้าหลักบทความ

รู้จัก “เทโลเมียร์”
โครโมโซมกำหนด “อายุขัย”

      เทโลเมียร์ (Telomere) คือส่วนที่อยู่บริเวณปลายสุดของโครโมโซม ทำหน้าที่เสมือนส่วนหุ้มโครโมโซม เพื่อป้องกันไม่ให้โครโมโซม คลายเกลียว หลุดลุ่ย โครโมโซมเป็นที่เก็บหน่วยพันธุกรรม ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมและถ่ายทอดข้อมูล ทุกๆ ครั้งที่เซลล์ร่างกายของเราแบ่งตัว เทโลเมียร์ของเซลล์นั้นจะหดสั้นลง ซึ่งการหดสั้นของโครโมโซมเหมือนกับเป็นสาเหตุของโรคที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุ และเมื่อเทโลเมียร์หดสั้นลง เวลาชีวิตของเราก็จะสั้นลง ทำให้เกิดภาวะชราภาพ ซึ่งเป็นผลมาจากการเสื่อมสภาพของเซลล์อวัยวะต่างๆ และอาจก่อให้โรคร้ายต่างๆ ตามมาในที่สุด

      ดังนั้นเพื่อติดตามความเปลี่ยนแปลงความยาวของเทโลเมียร์ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ แนะนำว่าควรตรวจประจำปีละครั้ง เพื่อดูอัตราการสั้นลงของเทโลเมียร์ สำหรับใช้เป็นแนวทางการรักษาที่เหมาะสมในการชะลอ และป้องกันการหดสั้นลงของเทโลเมียร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การดูแลเซลล์จะช่วยให้ความยาวของเทโลเมียร์หดสั้นช้าลง ซึ่งเปรียบเสมือนนาฬิกาแห่งชีวิตได้เดินช้าลง เซลล์อวัยวะต่างๆ ของร่างกายก็จะเสื่อมโทรมช้าลง ทำให้มีสุขภาพ แข็งแรง มีชีวิตชีวา และดูอ่อนกว่าวัย