Health Articles

“นอน” อย่างไร “ไม่แก่” เร็ว


กลับหน้าหลักบทความ

“นอน” อย่างไร “ไม่แก่” เร็ว

  1. อย่าอดหลับอดนอน : การนอนไม่พอมีผลเสียต่อตับ ไต ถ้าต้องตื่นเช้าพยายามอย่านอนดึกมากนัก การนอนดึกเป็นประจำมีผลต่ออารมณ์ทำให้ดูไม่มีชีวิตชีวา
  2. ก่อนเข้านอนพยายามอย่าคิดถึงเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจ :  การนอนไม่หลับหรือหลับไม่สนิทนั้นก็เพราะมีเรื่องว้าวุ่นรบกวนสมองและจิตใจ วิธีแก้ไขที่ช่วยได้ก็คือการออกกำลังกายแบบยืดเส้นหรือนั่งสมาธิเพื่อให้จิตใจสงบก่อนเข้านอน
  3. นอนตื่นเช้า จะเป็นผลดีกับการหมุนเวียนของเลือดและระบบขับของเสียในร่างกาย : ข้อดีของการตื่นเช้าก็คือร่างกายจะสามารถขับของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพ การนอนตื่นสายนั้นมีผลให้ลำไส้ใหญ่ทำงานไม่ปกติ ร่างกายไม่สามารถขับของเสียได้อย่างเต็มที่

      แต่ถ้าหากคุณลองใช้ทั้ง 3 วิธีข้างต้นแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จ ยังคงนอนหลับยาก หรือมีปัญหาการนอนไม่หลับ จิณณ์ เวลบิอิ้ง เคาน์ตี้ มีบริการคลินิกทดสอบสมรรถภาพการนอนหลับ ให้บริการตรวจรักษาทางห้องปฏิบัติการ เกี่ยวกับการนอนหลับที่ผิดปกติ อาทิ นอนกรน หรืออาการหยุดหายใจเป็นช่วงๆ ขณะนอนหลับ รวมถึงปัญหาการนอนไม่หลับ ซึ่งผู้มีปัญหาสามารถขอรับปรึกษาได้นะคะ