Health Articles

"อานาปานสติ" ปรับสมดุลร่างกาย คลายความเครียด


กลับหน้าหลักบทความ

รู้หรือไม่? "สวดมนต์ นั่งสมาธิ"  ไม่ได้ช่วยให้จิตใจสงบเท่านั้น แต่ยังช่วยลดปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ที่ป่วยเรื้อรังได้ด้วย ...

 

          การสวดมนต์ นั่งสมาธิ ไม่ได้ช่วยให้จิตใจสงบเท่านั้น แต่ยังช่วยลดปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุ ที่ป่วยเรื้อรัง อาทิ เบาหวาน ความดัน โรคหัวใจ มะเร็ง ได้ด้วย เพราะในขณะที่เราสวดมนต์จะทำให้เราเกิดสมาธิ เมื่อจิตนิ่ง จะกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเคมี ที่เป็นสารสื่อประสาท ที่มีชื่อว่า  "สารซีโรโทนิน" (Serotonin)  ที่สามารถช่วยลดความเครียดในผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยทั่วไปได้ ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย เห็นได้ชัดกับผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคความดันสูง ที่เมื่อสวดมนต์แล้วอาการของโรคจะสงบอย่างเห็นได้ชัด เพราะร่างกายไม่เครียด 
                นอกจากนี้การนั่งสมาธิยังช่วยปรับสมดุลของระดับฮอร์โมน ช่วยในการนอนหลับ และสร้างสติจากความสงบภายใน                                         

 

              โครงการ จิณณ์ เวลบิอิ้ง เคาน์ตี้ ของเรา จึงมีห้องเรียนกิจกรรม  “Anapanasati Mind Training”    สวดมนต์ ฟังเทศก์ ปรับทัศนคติและจัดการความเครียดเป็นประจำ สำหรับท่านใดที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมต่างๆ ได้ที่เพจ Jin wellbeing county