Health Articles

รู้และเข้าใจธรรมชาติของผู้สูงอายุ


กลับหน้าหลักบทความ

รู้และเข้าใจธรรมชาติชาวสูงวัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุอยู่ในความดูแล เพราะจะทำให้สมาชิกในครอบครัวหรือผู้ดูแล สามารถปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างเหมาะสม เป็นการสร้างสุขให้กับตัวผู้สูงอายุเองและความสุขให้กับครอบครัว เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ก็เริ่มเกิด

การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ใน 3 ด้าน คือ

การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกาย ประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายเริ่มเสื่อมถอยลง เช่น การมองเห็น การเดิน ทำให้ความคล่องตัวในการทำกิจกรรมประจำวันลดน้อยลง ส่งผลให้เกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นภาระ ทำอะไรไม่ได้ตามที่ต้องการ ต้องมีคนคอยดูแล สูญเสียคุณค่าในตัวเอง

การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม จากการเกษียณอายุงาน ทำให้มีเวลาว่างมากขึ้น เข้าสังคมน้อยลง คู่สมรส หรือเพื่อนร่วมรุ่นทยอยเสียชีวิตลง อาจทำให้รู้สึกเหงาและว้าเหว่ เบื่อหน่าย สิ่งเหล่านี้ส่งผลต่อสภาวะจิตใจ อาจนำไปสู่ภาวะโรคซึมเศร้าได้

การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ  ผู้สูงอายุอาจมีความวิตกกังวลสูง รู้สึกว่าขาดความรักความอบอุ่นจากบุตรหลาน ขาดการยอมรับนับถือ กลัวการเจ็บป่วย กลัวการพลัดพรากและความตาย หรือบางท่านอาจะมีปัญหาสภาพคล่องทางการเงิน เพราะไม่ได้ทำงาน ไม่มีรายได้แล้ว นอกจากนี้ การยึดมั่นถือมั่นในความคิดของตนเองว่าถูกต้องเสมอ อาจทำให้ขัดแย้งกับคนรอบข้างทำให้ไม่มีความสุขได้

เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างย่อมต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ยังสามารถมีความสุขกับชีวิตประจำวันได้ ดังนี้
1. การออกกำลังกายเพื่อรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี เพราะสุขภาพดีเป็นพื้นฐานของความสุขในชีวิต
2. ทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การทำงานอดิเรก เข้าชมรมต่างๆ และการเริ่มเรียนรู้สิ่งใหม่ๆบ้าง นอกจากเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้ว ยังเป็นการเข้าหาสังคมใหม่อีกด้วย
3. ยึดหลักศาสนาที่ตนเองนับถือ โดยปฏิบัติศาสนกิจ ฝึกสมาธิด้วยวิธีการต่าง ๆจะช่วยให้รู้สึกปล่อยวาง ลดความวิตกกังวล และความคิดฟุ้งซ่าน

โครงการ Jin Wellbeing County ตอบโจทย์ทุกการเปลี่ยนแปลงของชีวิต ด้วยแผนการดูแลสุขภาพอย่างครบครัน และกิจกรรมต่างที่พร้อมนำเสนอให้ทุกวันของคุณจะไม่เหงาอีกต่อไป

นักจิตวิทยา
โครงการ Jin Wellbeing County