Health Articles

3 วิธีป้องกันปัญหา ยาตีกัน


กลับหน้าหลักบทความ

เป็นเรื่องปกติที่เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ปัญหาเรื่องสุขภาพก็เริ่มแสดงอาการมากขึ้น และมีผู้สูงวัยจำนวนไม่น้อยที่มีปัญหาสุขภาพมากกว่า 1 อาการโรค อาทิเช่น ความดันโลหิตสูง ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน น้ำหนักตัวเกิน โรคอ้วน ไขมันเกาะตับ บางท่านยังอาจมีอาการโรคแทรกซ้อน เช่น โรคเส้นเลือดหัวใจตีบ โรคเส้นเลือดสมองตีบ เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจาก เทคโนโลยีการรักษาทางการแพทย์มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น ทำให้สามารถผลิตยารักษาโรคที่หลากหลายสำหรับรักษาตามอาการต่างๆ ซึ่งส่งผลให้ ผู้สูงวัยที่มีปัญหาสุขภาพบางท่านได้รับยามากกว่า 1 อาการโรค บางท่านอาจได้รับยามากกว่า 10 ชนิด โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ที่มียาเดิมที่ต้องทานเป็นประจำอยู่แล้ว เมื่อมีอาการโรคอื่นๆเพิ่มขึ้นก็ต้องทานยาเพิ่ม ซึ่งยาบางตัวเมื่อทานร่วมกัน อาจเกิด ปฏิกิริยาระหว่างยา หรือเรียกง่ายๆว่า ยาตีกัน ทำให้ผลของการทานยาไม่เกิดประสิทธิภาพเต็มที่ หรือ อาจเกิดผลข้างเคียงได้ เช่น ยาแอสไพรินหรือยาต้านเกร็ดเลือดบางชนิดเมื่อทานร่วมกับยารักษาโรคกระเพาะอาหารบางชนิด จะมีผลให้ระดับยาในเลือดผิดปกติและไม่เกิดประสิทธิภาพเต็มที่ ยาบางตัวเมื่อทานร่วมกันอาจทำให้เกิดภาวะหัวใจล้มเหลว หรือ ภาวะตับอักเสบได้ ยาลดไขมันบางตัว  อาจทำให้กล้ามเนื้ออักเสบได้ เป็นต้น

3 วิธีป้องกันปัญหา ยาตีกัน มีดังนี้

  1. แจ้งแพทย์และเภสัชกรทุกครั้ง ว่าปัจจุบันทานยาอะไรอยู่บ้าง มีโรคประจำตัวอะไรบ้าง ทานยาติดต่อกันมานานเท่าไหร่ เพื่อให้แพทย์สามารถให้การรักษาร่วมกันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
  2. ไม่ซื้อยารับประทานเอง เพราะเสี่ยงต่อการเกิดยาตีกันได้สูง
  3. วิธีที่ดีที่สุด คือ การป้องกันไม่ให้เกิดโรคประจำตัว โดยการดูแลสุขภาพร่างกาย เลือกรับประทานอาหารที่รสไม่จัด หวานหรือเค็มเกินไป ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ งดสูบบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ