Health Articles

ยิ่งแก่ ยิ่งหนาวง่าย


กลับหน้าหลักบทความ

ผู้สูงอายุมากมักหนาวง่าย

ผู้สูงอายุมักจะขี้หนาว บางทีลูกหลานหวังดีให้อยู่ในห้องแอร์ ท่านกลับไม่ชอบเพราะหนาวง่ายกว่าคนอายุน้อย เกิดจากสาเหตุหลายอย่าง ดังนี้

  1. ไขมันที่บุใต้ผิวหนังลดน้อยลง และเคลื่อนไปเป็นไขมันในช่องท้องมากขึ้น จึงไม่มีตัวที่จะทำหน้าที่เป็นฉนวนปกป้องร่างกายจากความหนาว พออากาศหนาวกระทบกับผิวหนังความเย็นจะไปลงที่กล้ามเนื้อและเส้นเลือดโดยตรงทำให้หนาวมาก โดนความเย็นชั่วขณะก็ทำให้หนาวแล้ว เป้นต้น
  2. ระบบการเผาผลาญของผู้สูงอายุลดน้อยลง การเผาผลาญคือการเอาอาหารที่มีอยู่ (จากการรับประทานหรือจากส่วนที่สะสมอยู่ในตับ กล้ามเนื้อและไขมัน) มาแปลงเป็นพลังงานที่ร่างกายจะต้องใช้ในการหายใจ การเต้นของหัวใจ การเคลื่อนไหวของลำไส้ และแขนขา การเผาผลาญนี้จะเกิดความร้อนออกมาด้วย ทำให้เกิดความอบอุ่นในร่างกาย เมื่อส่วนนี้ทำงานลดลง ก็เหมือนเครื่องทำความร้อนประจำตัวเสื่อมลง ตัวจึงเย็นลงง่าย
  3. ฮอร์โมนหลายตัวที่ช่วยกลไกการสร้างและเก็บความร้อนในตัวเสื่อมลง เช่น ต่อมไทรอยด์ ต่อมหมวกไต
  4. กิจกรรมทางร่างกายที่น้อยลง ซึ่งเป็นผลมาจากการเผาผลาญลดลงและฮอร์โมนเฉื่อยขึ้น ทำให้ร่างกายสร้างความร้อนน้อยลงด้วย ลองนึกถึงคนที่เดิน วิ่ง หรือเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลาจะมีความร้อนเกิดขึ้นในตัวตลอด เวลา แต่ผู้สูงอายุยิ่งนั่งนิ่งๆ ยิ่งหนาวมากขึ้น
  5. อาหารการกินก็มีส่วนช่วยให้ร่างกายอบอุ่นขึ้น ทางการแพทย์แผนจีนจะมีอาหารที่ช่วยให้ร่างกายอบอุ่น เช่น ในฤดูหนาวจะกินถั่วเขียวต้มน้ำตาล มันต้มหรือมันเผา กินหมูหรือเบคอน เป็นต้น ควรจัดหาอาหารให้เหมาะสมเพื่อให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นตามธรรมชาติ