Health Articles

สูงวัยเลี่ยง “4 เครื่องดื่ม” ช่วงหน้าร้อน


กลับหน้าหลักบทความ

ในช่วงที่สภาพอากาศร้อนอบอ้าว ขอให้ลูกหลาน ผู้ดูแล หรือญาติใส่ใจดูแลผู้สูงอายุเป็นพิเศษ โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีโรคเรื้อรัง พิการ หรือช่วยเหลือตนเองไม่ได้ ควรดูแลระบบระบายอากาศในบ้านที่เหมาะสม เช่น พัดลม พัดลมระบายอากาศ หรือเครื่องปรับอากาศ และสังเกตอาการผิดปกติของผู้สูงอายุเป็นพิเศษ

ทั้งนี้ โรคที่อาจเกิดกับผู้สูงอายุในช่วงอากาศร้อนได้ คือ โรคลมแดด หรือ โรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) แม้ว่าโรคนี้พบได้ไม่บ่อย แต่เมื่อเป็นแล้ว มักรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ ประการสำคัญในสภาวะอากาศร้อน ผู้สูงอายุไม่ควรปล่อยให้ตนเองรู้สึกกระหายน้ำเป็นเวลานานเป็นอันขาด จะต้องดื่มน้ำเพิ่มเติมทันที เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการร่างกาย

เครื่องดื่มคลายร้อนที่ผู้สูงอายุไม่ควรดื่มในช่วงอากาศร้อน เนื่องจากจะกระตุ้นให้ร่างกายเกิดภาวะขาดน้ำได้ มี 4 ชนิด ได้แก่ น้ำอัดลม เครื่องดื่มชูกำลัง เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ โดยคาเฟอีนและแอลกอฮอล์จะไปกระตุ้นไห้ไตขับน้ำออกจากร่างกายมากกว่าน้ำที่ดื่มเข้าไปทำให้ปัสสาวะบ่อยและสูญเสียน้ำในร่างกายจะยิ่งขาดน้ำรุนแรงขึ้นได้”