Health Articles

7 ข้อดี ของดนตรีบำบัด


กลับหน้าหลักบทความ

เป็นที่ทราบกันดีว่าการได้ฟังดนตรีเพราะๆ ทำให้เราอารมณ์ดี เมื่อสุขภาพใจดี สุขภาพกายก็จะดีตามไปด้วย เหมือนเป็นการปลุกพลังชีวิตให้พร้อมรับการใช้ชีวิตในแต่ละวัน ปัจจุบันจึงมีการใช้ดนตรีเพื่อการบำบัดในหลายรูปแบบ ซึ่งข้อดีของการใช้ดนตรีเพื่อการบำบัด มีดังนี้

 1. ช่วยผ่อนคลายความเครียด
 2. ช่วยทำให้หลับสบายขึ้น
 3. ช่วยพัฒนาการสื่อสารให้ดีขึ้น
 4. ช่วยเพิ่มศักยภาพความจำให้ดีขึ้น
 5. ช่วยบรรเทาความเจ็บปวด
 6. ช่วยลดภาวะความรู้สึกซึมเศร้า
 7. ช่วยกระตุ้นให้อยากทำกิจกรรมต่างๆ เช่น การเต้น การออกกำลังกาย

มีหลายวิธีในการใช้ดนตรีบำบัด โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุวัยเกษียณ ที่กิจวัตรประจำวันลดน้อยลง เพราะไม่ได้ทำงานแล้ว อาจมีความรู้สึก เบื่อ เหงา ซึ่งหากปล่อยทิ้งไว้ อาจกลายเป็นโรคซึมเศร้า   ดังนั้น จึงควรเพิ่มกิจกรรมที่ใช้เสียงเพลงเข้ามาในชีวิตประจำวัน เพื่อช่วยกระตุ้นให้เกิดความคิดด้านบวก เช่น

 1. การเต้นแอโรบิกเข้าจังหวะกับเสียงเพลง นอกจากได้ผ่อนคลายความเครียดแล้ว ยังได้ออกกำลังกายไปพร้อมๆ กัน
 2. การนั่งหลับตาฟังเพลง เป็นการฝึกสมาธิไปกับเสียงเพลง
 3. การร้องคาราโอเกะ โดยเฉพาะถ้าได้รวมกลุ่มกับเพื่อนวัยเดียวกัน ยิ่งทำให้ได้พัฒนาทักษะการเข้าสังคมไปด้วย
 4. การลองเล่นดนตรี เช่น การเล่นเปียโน ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกหนึ่ง เพื่อให้ได้ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ และยังเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพความจำอีกด้วย