Health Articles

8 มีนาคม


กลับหน้าหลักบทความ

สุขภาพดี .. แบบสตรีวัยสตรอง

                              สวัสดีเช้าวันที่ 8 มีนาคม “วันสตรีสากล” ค่ะ ...การมีสุขภาพที่ดีก็เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ของผู้หญิงเลยทีเดียว เพราะถ้าหากมีสุขภาพดีแล้ว ย่อมไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำหน้าที่สำคัญต่างๆ   ในแต่ละบทบาทที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็นในฐานะคุณแม่  ภรรยา ลูกสาว  เป็นต้น วันนี้เราจะมาแนะนำ 4 ภารกิจที่สุภาพสตรีรักสุขภาพ อยากมีสุขภาพที่ดีไม่ควรละเลย และต้องหันมาใส่ใจตัวเองโดยการตรวจสุขภาพที่จำเป็นสำหรับสุภาพสตรี ดังนี้

1.การตรวจภายใน สุภาพสตรีวัยเจริญพันธุ์ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจและ
ในผู้หญิงตั้งแต่อายุ 30ปี ขึ้นไปควรตรวจภายในทุกปี ไม่ควรอายแพทย์ผู้ตรวจไม่ว่าจะในสาวโสดหรือสาวที่แต่งงานแล้ว เพราะนับว่าเป็นเรื่องจำเป็น อีกทั้งในปัจจุบัน บางโรงพยาบาลสามารถระบุได้ว่าขอตรวจกับแพทย์ที่เป็นผู้หญิง เพื่อลดอาการเขินอายของคนไข้ลง 

2.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก หรือการทำ Pap Smear โดยสูตินรีแพทย์ เป็นวิธีการที่แม่นยำที่สุดในการค้นหาโรคมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเป็นโรคในอันดับต้นๆ ที่สุภาพสตรีเป็นมากที่สุดและมักพบในวัยเจริญพันธุ์ อายุระหว่าง 18 – 28 ปี 

3.การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  ความจริงแล้วคุณผู้หญิงสามารถตรวจเบื้องต้นด้วยตัวเองเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง โดยวิธีการสังเกตสิ่งที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นกับบริเวณเต้านมของตัวเอง เช่น รูปทรงที่เปลี่ยนไป มีตุ่ม มีก้อน หรือมีบาดแผล เกิดขึ้นที่บริเวณเต้านม เป็นต้น และสำหรับผู้มีอายุ 20 – 30 ปี ควรเข้ารับการตรวจโดยแพทย์ด้วยวิธีการแมมโมแกรม เพื่อวินิจฉัยโรคมะเร็งเต้านม ในทุก 3 ปี  และเมื่ออายุตั้งแต่ 40 ปี ขึ้นไป ควรเข้ารับการตรวจโดยแพทย์เป็นประจำทุกปี 

4.ตรวจมวลกระดูก  ในผู้หญิงวัย 40 ปีขึ้นไป , ผู้ที่ได้รับการผ่าตัดรังไข่ออกทั้งสองข้าง, ผู้ที่เข้าสู่วัยทองหรือวัยหมดประจำเดือน   ควรเข้ารับการตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก เพื่อดูภาวะเสี่ยงของการเป็นโรคกระดูกพรุน เป็นประจำทุกปี”

จะเห็นได้ว่าการมีสุขภาพที่ดี แบบสตรีสมัยใหม่นั้นสามารถทำกันได้ไม่ยาก แม้ว่าสภาวะแวดล้อม สภาพอากาศ และมลภาวะต่างๆ   ในปัจจุบัน ล้วนเป็นปัจจัยเสี่ยงที่เลี่ยงได้ยากต่อการเป็นโรคของผู้หญิงในปัจจุบัน   ดังนั้นการใส่ใจสุขภาพ สนใจดูแลตัวเอง โดยการตรวจเช็คสุขภาพตามความเหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าห่างไกลโรคร้ายอย่างแท้จริง ก็เป็นอีกหนึ่งขอแนะนำ และภารกิจสำคัญที่สุภาพสตรียุคไฮเทคแบบคุณๆ ไม่ควรละเลย