Health Articles

10ปี กับการเปลี่ยนแปลงของสังคมผู้สูงอายุ


กลับหน้าหลักบทความ

จากวันนั้นถึงวันนี้ 10 ปีมาแล้ว เห็นได้ชัดว่าจำนวนประชากรของผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นกว่า 6.3% การเพิ่มขึ้นของประชากรสูงอายุ และคาดการณ์ว่าไทยจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 2564 เป็นผลมาจากการลดลงของอัตราการเกิดโดยเฉลี่ย และในทางหนึ่งนั้นเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงโดยรวมของสภาพสังคม เช่น สังคมไทยในยุคก่อนอยู่ร่วมบ้านเดียวกันต่อเนื่องจนได้ชื่อว่าเป็นครอบครัวขยาย ผู้เฒ่าผู้แก่ใช้ชีวิตอยู่ในชายคาบ้านเดียวกัน และได้รับการดูแลจากบรรดาลูกๆ หลานๆ สำหรับในปัจจุบันเมื่อสมดุลระหว่างวัยเปลี่ยนแปลงไป หลายครอบครัวแยกออกมาเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น หรือแม้กระทั่งผู้สูงวัยในยุคปัจจุบันเตรียมพร้อมที่จะอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่พึ่งพาลูกหลานมากขึ้น ปัจจุบันจึงเกิดโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อรองรับสำหรับผู้สูงวัย เป็นสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นในประเทศไทย เรียกง่ายๆ ว่า “โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ”

ตัวอย่างเช่น โครงการ Jin Wellbeing County โครงการที่สร้างขึ้นเพื่อตอบโจทย์ผู้สูงวัยโดยเฉพาะ โดยมีคอนเซปว่า “เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ” ออกแบบที่พักอาศัยตามหลัก Universal Design เน้นบริการทุกอย่างสำหรับผู้สูงอายุ โดยเฉพาะเรื่องการดูแลสุขภาพเป็นหลัก โดยยึดแนวคิดเมืองที่ผู้สูงวัยต้องอยู่ได้อย่างสุขภาพดีและมีความสุข

วันนี้! คุณวางแผนวัยเกษียณ แล้วหรือยัง สนใจปรึกษา วางแผนวัยเกษียณ โครงการ jin Wellbeing County

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

https://www.ryt9.com/s/cabt/1053979
http://social.nesdb.go.th/
https://fopdev.or.th/
https://mgronline.com
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ