Health Articles

12 วิธีดูแลสุขภาพที่ดี เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ


กลับหน้าหลักบทความ

 1. ควบคุมภาวะโภชนาการ  ให้เหมาะสมกับร่างกายที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เลี่ยงการทานรสเค็มจัดและรสหวานจัด เน้นอาหารโปรตีนจำพวกปลา ถั่วธัญพืชชนิดต่างๆ ผักผลไม้ที่มีกากใยสูง เป็นต้น
 2. ดื่มน้ำสะอาด  ให้ได้ปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย ประมาณ 8 แก้วต่อวัน
 3. ออกกำลังกาย  ให้เหมาะสมกับสภาพของร่างกาย เช่น การเดิน วิ่งจ๊อกกิ้ง ว่ายน้ำ โยคะ ชี่กง และปั่นจักรยาน เป็นต้น โดยควรออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3-4 วัน ครั้งละประมาณ 30 นาที 
 4. นอนหลับพักผ่อน  ให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง
 5. ควบคุมน้ำหนัก  ให้คงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ไม่ควรปล่อยตัวให้อ้วนหรือผอมจนเกินไป โดยวัดจากดัชนีมวลกายควรอยู่ในเกณฑ์ 18.5 - 22.9 (ดัชนีมวลกาย   = น้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัม   / ความสูงเป็นเมตร   ยกกำลังสอง)
 6. ทำจิตใจให้ผ่อนคลาย    ไม่เครียด ไม่วิตกกังวล เช่น การทำสมาธิ การฟังเพลง การทำสปาบำบัด เป็นต้น
 7. ทำกิจกรรมงานอดิเรกที่ชอบเพื่อผ่อนคลายความเหงา และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ เช่น การปลูกผักสวนครัว การจัดดอกไม้ การร้องเพลง การถ่ายภาพ การได้ไปท่องเที่ยวในสถานที่ชื่นชอบ เป็นต้น
 8. การเข้าสังคม  พบปะสังสรรค์ร่วมกับกลุ่มเพื่อนๆ เป็นประจำเพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีอยู่เสมอ
 9. หลีกเลี่ยงพฤติกรรม การสูบบุหรี่และการดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มมึนเมาทุกชนิด 
 10. หลีกเลี่ยงพฤติกรรมการใช้ยารักษาอาการเจ็บป่วยด้วยตัวเองที่ไม่เหมาะสม เช่น ซื้อยารับประทานเอง และการใช้ยาตัวเก่าเพื่อรักษาอาการใหม่ หรือการรับประทานยาของผู้อื่นภายในครอบครัวที่มีอาการเดียวกัน
 11. ควรตรวจสุขภาพประจำปี  สม่ำเสมอทุก 6-12 เดือนจะดีที่สุด โดยเฉพาะวัยสูงอายุจะมีโอกาสเสี่ยงในการเกิดโรคมากกว่าวัยอื่นและควรหมั่นพบแพทย์อยู่เสมอ เพื่อจะได้รับคำปรึกษาต่างๆ ทั้งวิธีการปฏิบัติตัว และการใช้ยารักษาโรคได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
 12. ควรสังเกตอาการผิดปกติต่างๆในร่างกาย  หากพบความผิดปกติขึ้น ควรรีบพบแพทย์ทันที เพื่อจะได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที