Health Articles

ทำไม อายุเยอะขึ้นแล้วถึง "ติดหวาน"


กลับหน้าหลักบทความ

สาเหตุที่ผู้สูงอายุชื่นชอบขนมหวานเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย ได้แก่ ต่อมรับรสที่รับรสชาติต่างๆ ลดลง จากเดิมที่เรามีต่อมรับรสประมาณ 10,000 -15,000 ต่อมรับรส แต่พออายุเข้าสู่ช่วง 70 ปี ต่อมรับรสจะลดลง 2 ใน 3 ของต่อมรับรสทั้งหมด

รสหวานเป็นรสชาติที่เด่นชัดที่ผู้สูงอายุยังคงรู้สึกได้มากที่สุด ส่วนรสเค็มและรสขมจะเป็นรสชาติแรกๆ ที่ผู้สูงอายุจะรับรสได้ลดลง อีกทั้งในผู้สูงอายุต่อมน้ำลายจะลดลง ทำให้ปากคอแห้ง ดื่มน้ำน้อยลง ซึ่งยิ่งทำให้การรับรสลดลง โดยต่อมรับรสของผู้สูงอายุมีความคล้ายกันกับเด็กทารกที่พัฒนาการของต่อมรับรสต่างๆ ยังไม่ดีจึงชอบรสหวาน รวมทั้งระบบประสาทของจมูกก็ลดลง ส่งผลให้ได้กลิ่นต่างๆ ลดลงด้วย จึงยิ่งส่งผลให้เกิดความอยากความหวานมากขึ้น อย่างไรก็ดีผู้สูงอายุไม่ควรรับประทานอาหารหวานจนเกินไปเพราะจะกระทบต่อสุขภาพ และก่อให้เกิดโรคต่างๆ ตามมาได้อีกมาก

โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ มีบริการจัดเมนูอาหารตามความเหมาะสมของผู้พักอาศัยแต่ละท่าน ตามข้อมูลสุขภาพเป็นรายบุคคล