Health Articles

หลัก "8อ" เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดี


กลับหน้าหลักบทความ

หลัก 8 อ เป็นหลักที่คนทั่วไปสามารถนำไปใช้เพื่อดูแลสุขภาพได้ ทั้งในแง่ป้องกัน และรักษาโรคเบื้องต้นค่ะ อย่างไรก็ตามในคนที่เป็นโรคต่างๆ นั้น จะมีวิธีการดูแลที่จำเพาะเจาะจงในรายละเอียดลงไปอีก สามารถพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอคำแนะนำได้เป็นกรณีๆ ไป ที่โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ นะคะ


1. อาหาร   
– ทาน ครบ 5 หมู่  หลายหลาก ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน และไม่ควรรับประทานอาหารที่เป็นโทษแก่ร่างกาย เช่น ของทอด ของมัน ชองหวาน กาแฟ แอลกอฮอล์ สารปรุงแต่ง สารกันบูด อาหารแปรรูปต่างๆ เป็นต้น
– ปริมาณ พอดี เหมาะสม กินพอดีอิ่ม ไม่ควรอิ่มมากเกินไป
– เวลา  กินตรงเวลาและควรต้องกินอาหารมื้อเช้า เพราะสำคัญมาก


2. อากาศ
หลีกเลี่ยงแหล่งที่เป็นมลพิษต่างๆ ให้มากที่สุด พยายามหาแหล่งที่ให้ออกซิเจนบริสุทธิ์ และ ฝึกการหายใจเข้าออกลึกๆ ยาวๆ เป็นประจำ เพื่อช่วยเก็บเอาออกซิเจนไปใช้ประโยชน์แก่ร่างกายมากที่สุดและยังช่วยลดระดับความเครียดลงได้เป็นอย่างดี


3. ออกกำลังกาย
– ครบถ้วน ทั้ง 3 องค์ประกอบ คือ aerobic exercise, weight training, flexibility (ความยืดหยุ่นของร่างกาย)
– ระยะเวลา ที่เหมาะสม ไม่ควรออกกำลังกายหักโหมหรือมากเกินไป ซึ่งโดยส่วนใหญ่มักไม่ควรเกิน 1 ชั่วโมงต่อครั้งและ อย่างน้อย 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์ เพราะการออกกำลังกายที่มากเกินไปจะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี
–  แสงแดด ควรได้รับในตอนเช้าบ้างเพื่อช่วยร่างกายในการสังเคระห์วิตามินดี


4. เอนกาย
พักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง และช่วงเวลาการนอนก็มีความสำคัญ เพราะเกี่ยวข้องกับอวัยวะต่างๆ และฮอร์โมนในร่างกาย ควรเข้านอน 22.00-23.00 น.


5. อารมณ์ 
ควรลดความเครียดลง เพราะความเครียดทำให้ เซลล์ต่างๆ ในร่างกายเสื่อมได้ และทำให้ฮอร์โมนต่างๆ มีปัญหาตามมาได้  ปรับทัศนคติต่างๆ ในการใช้ชีวิตให้มีความสุข สร้างโอกาสในการยิ้มหรือหัวเราะบ่อยๆ

6. เอาพิษออก
– ลำไส้ใหญ่  ทางอุจจาระ ควรฝึกให้มีการขับถ่ายทุกวัน
– ไต ขับทางปัสสาวะ ดังนั้นควรดื่มน้ำให้เพียงพอ และไม่กลั้นปัสสาวะ
–  ปอด ทางการหายใจเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออก ดังนั้นควรหมั่นหายใจเข้าออกลึกๆในที่มีอากาศบริสุทธิ์เสมอๆ


7. อาชีพ
ทำอาชีพที่เหมาะสม ไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่ทำให้ตัวเองเสียสุขภาพ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น มีโอกาสพัฒนาตัวเอง ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม กิจกรรมในอาชีพนั้นเหมาะสมกับสภาพร่างกายและจิตใจของคนๆ นั้น


8. อิทธิบาท4
"ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา" มีความพอใจตั้งใจมั่น พากเพียร เอาใจใส่ ค้นคว้า ในเรื่องการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง อายุยืนนาน ไม่เกียจคร้าน ทุกสิ่งขึ้นอยู่กับจิตใจเป็นสิ่งสำคัญ


*** และที่สำคัญอีกข้อหนึ่ง คือ ห้ามอ้วนนะคะ ***