Health Articles

"นั่งสมาธิ" รักษาโรคหัวใจได้อย่างไร


กลับหน้าหลักบทความ

นั่งสมาธิ ออกกำลังกาย และการควบคุมอาหาร คือวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันอาการหัวใจวาย ผลการศึกษาวิจัยล่าสุดยืนยันว่า คนที่ฝึกทำสมาธิ มีความเสี่ยงที่จะเกิดหัวใจวายน้อย นอกจากนี้การทำสมาธิยังช่วยลดความเครียดและความหวาดวิตกลงได้ด้วย  โดยปกติแล้ว การนั่งสมาธิมักจะเพ่งความสนใจไปที่เสียง ความคิด วัตถุ จังหวะเวลา การสร้างภาพ หรือคำสวด นอกจากนี้ยังต้องทำจิตใจให้นิ่ง รับรู้การหายใจ และมีการแผ่เมตตาด้วย ฉะนั้นจึงเชื่อกันว่าการนั่งสมาธิจะช่วยลดความเครียด ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดโรคหัวใจ

สมาคมโรคหัวใจในอเมริกายังบอกอีกด้วยว่า การนั่งสมาธิยังช่วยลดความดันโลหิต ช่วยให้คนเลิกสูบบุหรี่ได้ และช่วยลดความเสี่ยงของหัวใจวาย ซึ่งนักวิจัยระบุว่า ยังต้องทำการศึกษาวิจัยให้ละเอียดและครอบคลุมมากว่ากว่านี้ ถึงจะสรุปผลได้อย่างชัดเจน แต่ในขณะเดียวกันนักวิจัยก็ชี้แจงว่า การนั่งสมาธิเป็นวิธีเยียวยาสุขภาพที่ไม่สิ้นเปลือง และไม่มีความเสี่ยงใดๆ โดยอาจใช้ร่วมกับวิธีควบคุมอาหาร การออกกำลังกาย และการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์อื่นๆ  ถึงแม้จะต้องทำการศึกษาวิจัยกันอีกมาก เกี่ยวกับการนั่งสมาธิที่ส่งผลลัพท์ที่ดีต่อสุขภาพหัวใจ แต่เราก็มองเห็นได้อย่างชัดเจนว่า การนั่งสมาธินั้นช่วยทำให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น เนื่องจากช่วยลดความเครียดได้เป็นอย่างดี การเสริมสร้างศักยภาพทางจิตใจให้เกิดผลทางด้านบวกกับร่างกายด้วยวิธีอื่นๆ อย่างเช่น โยคะ หรือการรำมวยจีน ก็นับเป็นทางเลือกที่ดีในการช่วยลดความเครียดให้คุณได้

โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ มีคลาสสมาธิบำบัด เพื่อช่วยปรับสมดุลร่างกาย จิตใจ จิตปัญญา