Health Articles

5 ประโยชน์ จากการทำสมาธิ


กลับหน้าหลักบทความ

เมื่อถึงวัยเกษียณที่ไม่ต้องทำงาน ควรเริ่มจัดการดูแลชีวิตอย่างมีสติ ด้วยการฝึกสมาธิ เพื่อสุขภาพทีดีอย่างยั่งยืน 5 ประโยชน์ จากการทำสมาธิ ได้แก่
 1. สุขภาพจิตดี 
  การฝึกสมาธิ ทำให้เราเรียนรู้การควบคุมอารมณ์ คิดก่อนพูดหรือทำ โดยเฉพาะท่านที่เริ่มมีปัญหาเข้าสู่สภาวะวัยทอง การมีสมาธิจะช่วยให้รู้เท่าทันตัวเองว่าเรากำลังเข้าสู่ภาวะอารมณ์ที่ไม่ปกติ และสามารถกลับมาใจเย็นลงได้นั่นเอง
 2. สมองดี
  การกำหนดลมหายใจเข้าออกอย่างสม่ำเสมอ จะทำให้สมองได้รับออกซิเจนอย่างเต็มที่ เป็นเหมือนการออกกำลังสมอง ทำให้สมองปลอดโปร่ง สามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้ง่ายขึ้น และยังช่วยให้มีความจำดี ไม่หลงๆลืมๆอีกด้วย 
 3. สติ
  การฝึกสมาธิ เป็นการฝึกให้มีสติกับตัวเองตลอดเวลา ทำให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันอย่างรอบคอบ เมื่อเกิดปัญหา คนที่ได้ฝึกสมาธิก็จะสามารถใช้สติในคิดแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างเป็นเหตุเป็นผล ช่วยลดระดับความเครียดได้ 
 4. สภาพผิวดี
  เมื่อมีสุขภาพจิตดี สมองดี มีสติและไม่เครียด ก็จะส่งผลจากภายในสู่ภายนอก ทำให้สุขภาพผิวหน้าและผิวกายดีขึ้น ดูสดชื่น สดใส เกิดสมดุลในการใช้ชีวิตอย่างแท้จริง 
 5. เสริมบุญ
  สิ่งที่ได้จากฝึกสมาธิอีกอย่างหนึ่ง คือ การเสริมบุญ เพราะโดยปกติ ขั้นตอนการฝึกสมาธิ จะเริ่มจากการสวดมนต์ มีบทแผ่เมตตา อุทิศส่วนกุศล ซึ่งเป็นการทำบุญที่สามารถทำได้ทุกที่ อีกทั้งยังเป็นกุศโลบายที่ทำให้เรารู้สึกอิ่มเอิบใจ เกิดสุขทุกครั้งที่ได้ทำสมาธิอีกด้วย