Health Articles

เกษียณแบบไหน? ในสไตล์ที่เป็นคุณ


กลับหน้าหลักบทความ

โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ของเรามีห้องเรียนกิจกรรมทำสมาธิ สวดมนต์ คลาสกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษ คลาสเรียนกิจกรรมจัดดอกไม้ ช่วยในการตื่นรู้ หนึ่งในกิจกรรม ที่ช่วยให้ความคิดสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดความสงบ ผ่อนคลาย แจ่มใสและมีสมาธิ ซึ่งช่วยส่งผลดีต่อสุขภาพจิต สร้างสติ สร้างสมาธิได้ดี

คลาสเรียนโยคะ สมาธิบำบัด ฝึกจิตใจ ปรับสมดุลจากภายในสู่ภายนอก เพื่อเพิ่มพลังชีวิต และปรับสมดุลร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

และคลาสดนตรีบำบัด ช่วยบรรเทาหรือช่วยให้ผู้ป่วยจัดการกับภาวะซึมเศร้าได้ดีขึ้นไปถึงการบรรเทาความเจ็บปวดและฟื้นฟูร่างกายจากอาการเจ็บป่วย ซึ่งเป็นการปรับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดีขึ้น

Jin Wellbeing County เมืองแห่งการดูแลผู้สูงวัย...
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.02-147-5758-9
Hot Line: 062-802-9999