Health Articles

แบบประเมินภาวะสมองเสื่อม


กลับหน้าหลักบทความ

ภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์ ทำให้การทำงานของสมองเสื่อมถอยลง ซึ่งความเสื่อมถอยดังกล่าวจะเกิดอย่างช้าๆ กว่าญาติหรือคนรอบข้างจะสังเกตเห็นอาการแสดงออกชัดเจนอาจต้องใช้เวลานานนับ 10 ปี ซึ่งทำให้ผู้ป่วยเสียโอกาสในการรักษาตั้งแต่โรคยังไม่ลุกลาม

จะดีไม่น้อยหากเราสามารถประเมินสมรรถภาพการทำงานของสมองเบื้องต้นได้ด้วยตัวเอง อย่างน้อยทำให้รู้ว่ากำลังเกิดโรคขึ้นจะสามารถเข้ารับการรักษาได้เร็ว ถึงแม้ภาวะสมองเสื่อมจากโรคอัลไซเมอร์จะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่การเข้ารับการรักษาในช่วงแรกของการเกิดโรคสามารถชะลออาการไม่ให้แย่ลง และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตเทียบเท่าปกติได้

วันนี้โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ มีแบบประเมิณภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้นมาให้ลองประเมิณดูค่ะ หากคุณหรือคนใกล้ชิดมีอาการเหล่านี้มากกว่า 4 ข้อ อาจจะมีภาวะสมองเสื่อมเบื้องต้น ให้รีบไปปรึกษาแพทย์จะดีที่สุดค่ะ