Health Articles

ปวดหัวบ่อยๆ อันตรายที่ไม่ควรมองข้าม


กลับหน้าหลักบทความ

อาการปวดศีรษะ เชื่อว่าหลายคนคงเคยเป็น  และคงไม่มีใครที่ไม่เคยบ่น “ปวดหัว” เพราะเป็นอาการที่สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ถือว่าเป็นปัญหาด้านสุขภาพอย่างหนึ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะในปัจจุบันพบว่ามีหลายๆ คน ที่มีอาการปวดศีรษะจนไม่สามารถทำงานหรือดำเนินกิจวัตรประจำวันได้เลยทีเดียว สำหรับสาเหตุของอาการปวดศีรษะนั้นมีได้หลายสาเหตุ ที่พบได้บ่อยมักเกิดจากความเครียด สภาพแวดล้อม อารมณ์ การพักผ่อนไม่เพียงพอ อาจจะมีอาการปวดศีรษะบริเวณขมับ ท้ายทอย ปวดรัดตึงรอบศีรษะ นอนไม่หลับ บางคนอาจมีอาการคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย  ในเบื้องต้นการรักษาอาการปวดศีรษะนั้นเป็นการรักษาตามอาการ ได้แก่ รับประทานยาแก้ปวด พักผ่อน ออกกำลังกาย

แต่สำหรับอาการปวดศีรษะที่เป็นสัญญาณอันตรายที่บ่งบอกถึงโรคที่มีสาเหตุเฉพาะ เช่น เลือดออกในสมอง เนื้องอกในสมอง เยื่อหุ้มสมองอักเสบ ภาวะหรือโรคเหล่านี้มีอันตรายถึงแก่ชีวิต หรืออาจทุพพลภาพได้หากการรักษาล่าช้า ทั้งนี้อาการที่ผู้ป่วยและญาติควรสังเกต ได้แก่ อาการปวดศีรษะรุนแรงกะทันหันแบบไม่เคยเป็นมาก่อน ก้มคอแล้วอาการปวดเป็นมากขึ้น จนบางครั้งมีอาการคอแข็ง มีไข้ อาการปวดศีรษะเป็นมากช่วงเช้า อาจมีอาเจียนร่วมด้วย อาการปวดศีรษะสัมพันธ์กับท่านั่ง ท่านอน ไอ จาม อาการปวดศีรษะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ ชักเกร็งกระตุก ซึมหรือหมดสติ อ่อนแรงหรือชาแขนขา ปากเบี้ยว พูดไม่ชัด เดินเซ มองเห็นภาพลดลง หรือมองเห็นภาพซ้อน เป็นต้น หากมีอาการเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์ หรือเรียกรถพยาบาลเพื่อพาผู้ป่วยไปโรงพยาบาล เพราะอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากรักษาไม่ทันท่วงที

โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ มีบริการศูนย์เวชสาสตร์ฟื้นฟู สำหรับฟื้นฟูดูแลผู้มีปัญหาทางสมองและระบบประสาท และสามารถปรึกษาปัญหาอาการปวดศีรษะ