Health Articles

นวดกดจุดสะท้อนเท้า แก้ไขภาวะร่างกายขาดสมดุล


กลับหน้าหลักบทความ

ศาสตร์การนวดเพื่อความผ่อนคลาย และรักษาโรคมีหลายแบบ หลายแขนง วันนี้โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ จะมาแนะนำการนวดกุดจุดที่บริเวณเท้า หรือที่เรียกกันว่า "การนวดกดจุดสะท้อนเท้า" ซึ่งเป็นอีกหนึ่งศาสตร์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในประเทศไทย เพราะนอกจากจะช่วยให้ผ่อนคลายแล้ว  ศาสตร์การนวดกดจุดสะท้อนเท้า เป็นการแก้ไขภาวะร่างกายไม่สมดุลให้กลับคืนสู่ภาวะปกติและสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างน่าอัศจรรย์  

การนวดกดจุดสะท้อนเท้า  มีประโยชน์ในการรักษาสุขภาพให้ดีขึ้น ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้ออย่างลึกๆ กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดและสนับสนุนการทำงานของต่อมน้ำเหลืองภายในร่างกาย กระตุ้นการทำงานของอวัยวะภายในร่างกาย ปรับสมดุลของร่างกายให้กลับคืนสู่ภาวะปกติ ช่วยบำบัดและบรรเทาการเจ็บป่วยของร่างกาย ปรับอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติ ขับของเสียออกจากร่างกายทำให้ดูอ่อนกว่าวัย ปรับการทำงานของระบบประสาทส่วนต่างๆ ในร่างกาย ป้องกันโรคอัมพฤต-อัมพาต ปรับฮอร์โมนของร่างกายให้เป็นปกติ เสริมสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อให้เป็นปกติ และที่สำคัญที่สุดคือ ช่วยฟื้นฟูและผลักดันให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขึ้น

 
“เท้า” เป็นอวัยวะหนึ่งที่สำคัญของร่างกายที่ช่วยรองรับน้ำหนักตัวทั้งหมดของร่างกายมนุษย์ ยิ่งไปกว่านั้นยังซ่อนแถบบำบัด “ZONE THERAPY”  โดยอาศัยแถบบำบัดหรือจุดบำบัดนี้ โดยการกดจุดสะท้อนเท้าในลักษณะนี้จะต้องอาศัยกระบวนการที่เรียกว่า กระบวนการสะท้อนกลับของร่างกาย “REFLEXOLOGY” 

กระบวนการสะท้อนกลับของเท้า “FOOT REFLEXOLOGY” เป็นกระบวนการที่สัมพันธ์ภายในร่างกายของมนุษย์ กล่าวคือ เท้ามนุษย์เรามีตำแหน่งการตอบสนองต่างๆ ซึ่งสัมพันธ์กับทุกส่วนของร่างกาย ดังนั้นการนวดกดจุดตำแหน่งต่างๆ ที่เท้าจึงสามารถวินิจฉัยได้ว่าส่วนใดของร่างกายเกิดความไม่สมดุลขึ้น ทำให้การทำงานของอวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพ โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ มีบริการ นวดกดจุดที่เท้า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Jin Wellbeing County