Health Articles

วันผู้สูงอายุสากล


กลับหน้าหลักบทความ

1 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันผู้สูงอายุสากล” หรือ “International Day of Older Persons” กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติ เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของผู้สูงอายุเพื่อแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของผู้สูงอายุที่ได้ทำคุณประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลในการสร้างงาน สร้างวัฒนธรรมที่ดี และสร้างทุกๆ สิ่งจากอดีตถึงปัจจุบัน โดยมีคำขวัญว่า Add life to years เพื่อให้ประเทศต่างๆ ช่วยกันส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ และสำหรับประเทศไทยกระทรวงสาธารณสุข ได้มีมติให้ใช้คำขวัญเป็นภาษาไทย ว่า "ให้ความรัก พิทักษ์อนามัย ผู้สูงวัยอายุยืน" และส่งเสริมการพัฒนาสังคมสำหรับทุกวัย การอยู่ร่วมกันในสังคม ความปลอดภัย รวมถึงเรื่องสุขภาพและสิทธิต่างๆ ของผู้สูงอายุที่ควรจะได้รับ

โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ โดยพัฒนาที่พักอาศัยรูปแบบใหม่ เพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะ เป็นโครงการที่สนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ของผู้สูงวัยอย่างครบวงจรแห่งแรกของเมืองไทย

Jin Wellbeing County เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร.02-147-5758-9
Hot Line: 062-802-9999
Line@:@Jinwellbeing (https://line.me/R/ti/p/%40jinwellbeing)
www.jinwellbeing.com