ที่พักอาศัยเพื่อการลงทุน
มิติใหม่ในการลงทุนในที่พักอาศัยสำหรับวัยเกษียณ ที่มอบโอกาสให้คุณเป็นเจ้าของห้อง และมีความต้องการการลงทุนปล่อยเช่า ให้อิสระ ความสะดวกสบายและสิทธิประโยชน์ที่มากมายแก่คุณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-1571390, 062-802-9999