บริการการดูแลทางการแพทย์และพยาบาล
ด้วยประสบการณ์การบริหารงานด้านโรงพยาบาลในเครือ ธนบุรี กรุ๊ป เราจึงเข้าใจถึงการให้บริการของผู้พักอาศัยเพื่อที่จะดูแลสุขภาพของท่านให้แข็งแรงและสุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ ผสานด้วยการดูแลท่านแบบองค์รวม ตั้งแต่การวินิจฉัย วิเคราะห์ และออกแบบการให้บริการทางการแพทย์ถึงบ้านที่จำเป็น และเหมาะสมแก่ผู้พักอาศัยแต่ละราย โดยเราได้จัดเตรียม แพทย์ พยาบาล และผู้ช่วยพยาบาลเพื่อที่จะได้ดูแลท่านอย่างใกล้ชิด
  • การบริการแพทย์ตรวจเยี่ยม
  • การบริการพยาบาลตรวจเยี่ยม
  • การบริการผุ้ช่วยพยาบาลตรวจเยี่ยม
  • การบริการฟื้นฟูสุขภาพ
  • การบริการช่วยเหลืออาบน้ำ
  • การบริการช่วยเหลือแต่งตัว
  • การบริการแจ้งเตือนการทานยา
  • บริการออกแบบเมนูอาหาร และตารางกิจกรรมเน้นรายบุคคล
  • บริการออกแบบเมนูอาหารและตารางกิจกรรมเฉพาะกลุ่มโรค

 

<< ย้อนกลับ