บริการ โฮม เฮลท์แคร์

เรามีทีมสหสาขาวิชาชีพที่จะให้การดูแลท่านแบบองค์รวม ตั้งแต่การวินิจฉัย วิเคราะห์ และออกแบบการให้บริการทางการแพทย์ถึงบ้านที่จำเป็น และเหมาะสมแก่ผู้ป่วยแต่ละราย บริการดูแลรักษาทางการแพทย์ถึงบ้านของเรา ได้แก่

บริการสำหรับผู้รักสุขภาพ
 • บริการสุขภาพพื้นฐานที่บ้าน (Basic Treatment)
 • บริการจ่ายยา และ จัดส่งยา
 • บริการให้คำปรึกษาทางด้านสุขภาพโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และเจ้าหน้าที่พยาบาล
 • เจาะเลือดตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ (LAB Test) ตามคำสั่งแพทย์ เพื่อประเมินสุขภาพ และติดตามการรักษา
 • บริการฉีดวัคซีน
 • บริการให้ข้อมูลและคำแนะนำ แก่ผู้ป่วย และญาติผู้ดูแล (Caregivers)
บริการดูแลผู้ป่วยหลังผ่าตัด
 • บริการนำส่งผู้ป่วยหลังผ่าตัดกลับบ้าน
 • บริการเปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ
 • บริการทำแผล
 • การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำ (Infusion Therapy) เช่น เปลี่ยนสายน้ำเกลือ การให้ยาปฏิชีวนะ
 • บริการการดูแลเปลี่ยนถุงหน้าท้อง (Ostomy Care)
บริการกายภาพบำบัดถึงบ้าน
 • กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยทางระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
 • กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยระบบประสาท
 • กายภาพบำบัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพปอด
 • กายภาพบำบัดในการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ
 • กายภาพบำบัดรักษาออฟฟิศซินโดรม ( Office syndrome )
การดูแลทางด้านจิตใจ (Mind Care) และ บริการอื่นๆโดยนักจิตวิทยา
 • วิเคราะห์ และ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพจิตโดยนักจิตวิทยา
 • จิตบำบัด (Mind Therapy Workshop) โปรแกรมบำบัดฟื้นฟูสุขภาพจิต
 • บริการสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อม/ ความจำถอย Dementia/Cognitive Disorders