ระบบรักษาความปลอดภัย และ Tracking System
นโยบายด้านความปลอดภัย เป็นสิ่งที่เราใส่ใจมากที่สุด จากความตั้งใจที่เราต้องการดูแลผู้อยู่อาศัยทุกคนเหมือนญาติ และอยู่กันอย่างครอบครัว เราพร้อมปกป้องคุณให้ปลอดภัย ใช้ชีวิตอย่างอุ่นใจ จากเรื่องไม่คาดฝันทั้งอุบัติเหตุและโรคประจำตัว ด้วยระบบติดตามตัวอัจฉริยะ (Tracking System) ที่เชื่อมต่อกับระบบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้พักอาศัยทั้งข้อมูลด้านสุขภาพและข้อมูลด้านไลฟ์สไตล์ เพื่อให้เราสามารถออกแบบการดูแลแต่ละท่านได้อย่างใกล้ชิด

พร้อมหน่วยพยาบาลฉุกเฉิน รวมทั้งระบบสัญญาณเตือนภัยทั้งภายในห้องพักและภายในพื้นที่โครงการ มั่นใจกับการจัดการเข้าออกสถานที่อย่างเข้มงวด ด้วยระบบ key card ทั้งการผ่านเข้าออกภายในอาคารและการเข้าลิฟต์แต่ละชั้น และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย กล้อง CCTV ตลอด 24 ชั่วโมง การป้องกันอัคคีภัยด้วยระบบ Smoke detector

และเหนือกว่าด้วยห้องโถงรวมพลปลอดอัคคีภัย สามารถป้องกันอัคคีภัยได้ภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อรวมพลและแจ้งเหตุรอการช่วยเหลือได้โดยสะดวก


คุณสมบัติของระบบ Tracking System
 •  Health Tracking
  • Heart Rate (Active/Resting)
  • Pulse
  • Blood Pressure
  • Calories Burned
 •  Location Tracking (BLE/GPS)
 •  Geo-fencing
 •  Access Control
 •  Fall Detection
 •  Emergency
 •  Payment
 •  Personal Health Identification
 •  Monitoring Center (Aged Care)
 •  Support Mobile Application
 •  Integration

* สามารถป้องกันอัคคีภัยได้ภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อรวมพลและแจ้งเหตุ รอความช่วยเหลือโดยสะดวก

 

<< ย้อนกลับ