ดนตรีบำบัด
ดนตรีเป็น " mind medicine " ดนตรีเป็นเครื่องมือในการรักษามานานหลายศตวรรษ ดนตรีช่วยกระตุ้นสมองเกือบทุกส่วน เช่น ส่วน auditory (การได้ยิน), motor cortex (เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวของแขน ขา ใบหน้า) ,limbic system (อารมณ์ จิตใจ การตระหนักรู้ ความเข้าใจ และความจำ)

ประโยชน์ของดนตรีบำบัด เช่น ช่วยลดอาการปวดแบบเรื้อรัง ลดภาวะซึมเศร้า ช่วยให้อารมณ์สงบ ช่วยบำบัดอาการนอนไม่หลับ ช่วยปรับสภาพจิตใจ ให้อยู่ในสภาวะสมดุล มีมุมมองในเชิงบวก ผ่อนคลายความตึงเครียด ลดความวิตกกังวล กระตุ้น เสริมสร้างพัฒนาทักษะการเรียนรู้และความจำ กระตุ้นประสาทสัมผัส การรับรู้ เสริมสร้างสมาธิ พัฒนาทักษะสังคม พัฒนาทักษะการสื่อสารและการใช้ภาษา ลดความตึงตัวของกล้ามเนื้อ ลดอาการเจ็บปวดจากสาเหตุต่าง ๆ

ดนตรีบำบัด ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับบุคลิกภาพ เช่น ช่วยเพิ่มความมั่นใจและการกล้าแสดงออก คนที่มีปัญหาด้านการพูด อาจใช้ดนตรีกระตุ้นให้สามารถพูดและฟังได้ดีขึ้น ช่วยให้เรียนรู้ในการฝึกควบคุมอารมณ์ของตนเอง ช่วยให้เกิดจินตนาการ และการฝึกคิดวิเคราะห์ พัฒนาทักษะการเคลื่อนไหว การทำงานสอดประสานกันของอวัยวะส่วนต่าง ๆ เช่น ตาและมือ และยังช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ

ดนตรีบำบัดเหมาะกับใคร?
ดนตรีบำบัดเหมาะกับคนทุกวัยไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก จนถึงวัยสูงอายุ