ดนตรีบำบัด
การใช้เสียงเพลง และท่วงทำนองดนตรีมาบรรเลงขับกล่อมจะช่วยทำให้รู้สึกผ่อนคลาย หรือแม้กระทั่งอาจส่งผลในทางบำบัดรักษาจิตใจและสุขภาพร่างกาย ..