ศิลปะบำบัด
มนุษย์พบแล้วว่า “ศิลปะ” มิใช่เป็นเพียงกิจกรรมสร้างสรรค์ที่มีไว้ผ่อนคลายหรือเพื่อความเพลิดเพลินเท่านั้น แต่ยังสามารถนำศิลปะมาเยียวยาปัญหาด้านจิตใจได้อย่างดีเยี่ยม เป็นเวลาเนิ่นนานมากแล้วที่ในต่างประเทศได้ใช้ “ศิลปะบำบัด” (Art Therapy) รักษาผู้ป่วยทางกายและจิตใจ กระทั่งในประเทศไทยเราก็ใช้ ศิลปะบำบัดมานานกว่า 20 ปี แต่กลับเป็นที่รู้จักในวงแคบ ๆ เท่านั้น ซึ่งการเยียวยาดังกล่าว ก็คือ การนำเอาศิลปะแขนงต่าง ๆ (เช่น ดนตรี ระบายสี บทกวี วาดรูป ปูนปั้น ฯลฯ) มาบูรณาการเพื่อปรับสมดุลทางจิตใจและร่างกายให้แก่ผู้รับการบำบัด นักศิลปะบำบัดมักทำงานร่วมกับแพทย์ที่เข้าใจแนวคิดด้านมนุษยปรัชญา (Anthroposophy) เพื่อร่วมกันค้นหาสาเหตุแห่งความเจ็บป่วยที่แท้จริง และเยียวยาอาการนั้น ๆ ด้วยศิลปะบำบัด
  • แพทย์จะทำการวิเคราะห์และวินิจฉัยว่า ผู้ป่วยคนใดมีสาเหตุความเจ็บป่วยมาจากระบบใดในร่างกาย (เช่น ระบบประสาท ระบบเผาผลาญ) และสัมพันธ์กับอาการป่วยไข้ทางใจอย่างไร เพื่อที่จะเลือกแนวทางการรักษาที่ถูกต้อง จากนั้นเริ่มทำกิจกรรมศิลปะบำบัด
  • ประโยชน์ของการทำศิลปะบำบัด ช่วยให้ผู้เข้ารับการบำบัดนำศิลปะมาเยียวยาปัญหาด้านจิตใจ ปรับสมดุลชีวิตเพื่อก่อให้เกิดความปีติสุขในชีวิต