โซเชียลแอคทิวิตี้เพิ่มพลังชีวิต
การหมดพลังในการใช้ชีวิต เป็นสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคุณ ..
โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ต้องการให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุข และมีความหมาย เพราะเราเชื่อว่า วัยเกษียณไม่ใช่วัยที่ควรหยุดเรียนรู้ เราออกแบบและรังสรรค์กิจกรรมที่หลากหลายสำหรับคุณ เพื่อปลุกแรงบันดาลใจ เพิ่มพลังชีวิต ในรูปแบบของกิจกรรมเฉพาะบุคคลและกิจกรรมแบบกลุ่ม เพื่อสร้างสังคมใหม่ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และลดอาการซึมเศร้า ในยามว่างวัยเกษียณ