วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์
เป็นผู้นำในธุรกิจด้านการดูแลผู้สูงวัยอย่างครบวงจรแห่งแรกที่ดีที่สุด ยกระดับการให้บริการด้วยมาตรฐานสากลเพื่อขยายธุรกิจไปจังหวัดสำคัญๆ ในประเทศไทย และประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชีย มุ่งสู่การก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับโลกในอีก 5 ปีข้างหน้า

พันธกิจ
  1. มุ่งมั่นสร้างเมืองแนวคิดใหม่ที่ตอบโจทย์ชีวิตทุกด้านของผู้สูงวัย และครอบครัวอย่างครบวงจรที่ดีที่สุด ทั้งสุขภาพร่างกาย สภาพจิตใจ และความมั่นคงทางการเงิน
  2. ออกแบบและสรรค์สร้างสิ่งแวดล้อมในการอยู่อาศัยที่ดีที่สุด เพื่ออำนวยความสะดวกและเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ครบสมบูรณ์แบบ 360 องศา เพื่อให้เป็นสถานที่ที่ผู้พักอาศัยสามารถอยู่ได้ อย่างมีความสุขในทุกช่วงชีวิต
  3. พัฒนานวัตกรรมและบุคลากรที่ให้บริการดูแลผู้สูงวัย และครอบครัว อย่างต่อเนื่อง สามารถมั่นใจในความปลอดภัยทั้งด้านทรัพย์สิน และด้านสุขภาพ โดยเน้นความพึงพอใจของผู้พักอาศัยเป็นเป้าหมายสูงสุด