News & Activity

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เปิดตัว สถาบันจิณณ์ เวลเนส และ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา


กลับหน้าหลักกิจกรรม

โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณแห่งแรกของเมืองไทย เปิดตัว  “สถาบันจิณณ์ เวลเนส และ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา” สถาบันดูแลสุขภาพและโรงพยาบาลฟื้นฟูแบบบูรณา โรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพแบบครบวงจร เพื่อวัยเกษียณและทุกคนในครอบครัว ชูบริการสร้างสมดุลชีวิตครบวงจรภายใต้แนวคิด “Total Wellness Solutions”  พร้อมก้าวสู่การเป็นโครงการ Wellness Mixed-Use  ระดับภูมิภาคเอเชีย

 

นายแพทย์บุญ วนาสิน  ประธานกรรมการบริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG  กล่าวว่า  “หลังจากที่ได้เปิดตัวโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ ซึ่งเป็นเมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณเมื่อปีที่ผ่านมาและได้เปิดขายส่วนที่พักอาศัย Active Living ที่พร้อมจะเปิดให้เข้าอยู่ในเดือนธันวาคมนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้าจากกลุ่มลูกค้าที่เกษียณแล้ว กลุ่มเตรียมเกษียณ หรือแม้แต่กลุ่มคนหนุ่มสาวที่มาพร้อมกับครอบครัวที่มีสมาชิกอยู่ในวัยเกษียณ สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความมั่นใจในตัวโครงการและระบบการดูแลสุขภาพซึ่งเป็นความแข็งแกร่งของโครงการและเครือธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป มานานกว่า 40 ปี ว่าจะสามารถดูแลสมาชิกวัยเกษียณในครอบครัวของพวกเขาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและใช้ชีวิตอย่างมีพลังภายในโครงการ”

    “หัวใจสำคัญของโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ คือ ‘การมีสุขภาพและชีวิตที่ดี’ การเปิดตัว ‘สถาบันจิณณ์ เวลเนส’ สถาบันดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของคนวัยเกษียณ และ ‘โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา’ โรงพยาบาลฟื้นฟูสุขภาพแบบบูรณาการ ซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการฯ ในวันนี้ จึงเป็นเหมือนเป้าหมายสำคัญในการประกาศถึงความแข็งแกร่งและความพร้อมของโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ในทุกๆ ด้านสู่การเป็น ‘เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ’ ที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกของเมืองไทย ที่พร้อมก้าวสู่การเป็นโครงการ Wellness Mixed-Use ระดับเอเชีย ภายใต้แนวคิด ‘Total Wellness Solutions’

                                  ที่มุ่งนำเสนอระบบการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrative Healthcare) เป็นการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการบริการด้านสุขภาพแนวใหม่ที่ไม่เพียงเน้นเฉพาะการรักษาพยาบาลเพียงอย่างเดียว แต่ครอบคลุมถึงการใช้ชีวิตในทุกมิติผ่านบริการดูแลสุขภาพ และไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นด้วยการสร้างความผูกพันระหว่างผู้รับบริการกับบุคลากรผู้ให้บริการโดยตรง (Human Touch)

                                    โดยออกแบบมาเพื่อให้เข้าถึงความต้องการเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) เป็นการนำการแพทย์แผนปัจจุบันมาผสมผสานเข้ากับภูมิปัญญาและเทคโนโลยี เพื่อจัดการและสร้างความสมดุลของร่างกาย จิตใจ และจิตปัญญา (Body / Soul / Spirit) ซึ่งครอบคลุมทั้งการบริหารจัดการสุขภาพและกิจกรรมทางร่างกาย (Wellness Management) และ การบริหารจัดการความเจ็บป่วย (Disease Management) ให้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอน ห้อมล้อมด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นมิตร ส่งเสริมให้คนในโครงการและผู้ที่มาใช้บริการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นับเป็นการกระตุ้นสมอง ช่วยชะลอความเสื่อม รวมทั้งทำให้เกิดความรู้สึกอบอุ่น ไม่เหงาอีกด้วย เพราะเราเชื่อว่าการสร้างสมดุลให้แก่ ร่างกาย จิตใจ และจิตปัญญานั้นเป็นสิ่งสำคัญในการมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี สอดคล้องกับพันธกิจของโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้”

                                  “นอกจากนี้ ระบบการดูแลสุขภาพและไลฟ์สไตล์ของโครงการจะออกมาสมบูรณ์แบบได้นั้น ก็ต้องได้ทีมแพทย์และบุคลากรผู้เชี่ยวชาญมาเป็นผู้วางระบบและสร้างสรรค์รายละเอียดการบริการ ซึ่งเราได้รับเกียรติจาก  พญ. กอบกาญจน์ ชุณหสวัสดิกุล หรือ หมออ้อม  แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกมือต้นๆ ของเมืองไทย มารับหน้าที่รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการแพทย์ และ  คุณวรัญญา สืบสุข รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มปฏิบัติการ  ผู้ซึ่งมีประสบการณ์ด้านบริหารการให้บริการในกลุ่มธุรกิจการดูแลสุขภาพมากว่า 20 ปี ซึ่งทั้งสองท่านจะเข้ามาดูแลด้านการวางระบบและบริหารงานด้าน Wellness อันเป็นหัวใจสำคัญของเมืองวัยเกษียณของเราให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น”  นายแพทย์บุญกล่าวเสริม

นางฐิตารี อยู่วิทยา รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด โครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ เปิดเผยว่า  “เรามีความมั่นใจในเมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณว่าจะสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมผู้สูงวัยคุณภาพได้อีกในไม่ช้า โดยส่วนที่พักอาศัย Active Living ที่เป็นอาคาร 7 ชั้นในคลัสเตอร์ 1 จะก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปีนี้ ขณะที่สถาบันจิณณ์ เวลเนส และ โรงพยาบาลธนบุรีบูรณาจะแล้วเสร็จช่วงเดือนกุมภาพันธ์2562 ก็จะยิ่งเติมเต็มให้ภาพเมืองสุขภาพแห่งนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น”

 

สถาบันจิณณ์ เวลเนส (Jin Wellness Institute) ตั้งอยู่ในโครงการจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ บนถนนพหลโยธินขาออกประกอบด้วยอาคาร 5 ชั้น จำนวน 2 หลัง มีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 5,685 ตารางเมตร และ 8,058 ตารางเมตร แบ่งเป็น 5 ส่วน ได้แก่

1)  Integrative Wellness Clinic and Medical Spa  คลินิกสุขภาพที่ให้บริการทั้งการตรวจสุขภาพก่อนเข้าพักอาศัย บริการถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานสำหรับการจัดแผนการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล  การรักษาโรคต่างๆ การบำบัดแบบองค์รวม การให้คำแนะนำ และการบำบัดด้วยการนวด

2) Jin MediFit    ศูนย์ออกกำลังกายภายใต้การดูแลแนะนำโดยแพทย์ นักกายภาพบำบัด และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา และมีสิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ออกกำลังกายที่เหมาะสมกับข้อจำกัดของร่างกาย เช่น โยคะ การบริหารลมหายใจ คลาสซุมบ้า จี้กง ไทเก็ก รวมถึงคลาสธาราบำบัด

3) Life Enrichment  ศูนย์สร้างสมดุลทางจิตใจและอารมณ์

4) กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบำบัดผู้สูงวัย  เช่นศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด เรียนทำอาหาร เป็นต้น และ

5)โภชนบำบัด  โดยมีนักกำหนดอาหารให้คำแนะนำผู้สูงอายุในการเลือกรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะมีประโยชน์ต่อสุขภาพ พร้อมทั้งจัดเมนูอาหารเพื่อปรับสมดุลร่างกายในรูปแบบเฉพาะบุคคล

โรงพยาบาลธนบุรีบูรณา โรงพยาบาลเพื่อการฟื้นฟูสุขภาพและศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษ ขนาด 54 เตียง ภายในประกอบด้วย ห้องพัก, คลินิกรักษาโรคทั่วไป รวมถึงบริการให้คำปรึกษาจากแพทย์ เภสัชกร นักกายภาพบำบัด นักกำหนดอาหารวิชาชีพ นักโภชนาการและนักจิตวิทยา ซึ่งจะแล้วเสร็จในช่วงกุมภาพันธ์ 2562 เช่นเดียวกัน ก็จะยิ่งเสริมทัพทำให้ภาพของจิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ สมบูรณ์แบบทั้งในเชิงของที่พักอาศัย และระบบการดูแลสุขภาพ มีศักยภาพในระดับภูมิภาค