News & Activity

EIA APPROVED


กลับหน้าหลักกิจกรรม

EIA APPROVED

    จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ โครงการที่พักอาศัยรูปแบบใหม่ที่มาพร้อมกับการดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ (Integrated Healthcare ) และการดูแลสุขภาพเฉพาะบุคคล (Personalized Medicine) ที่เหมาะสำหรับผู้สูงวัย เป็นอาคารที่พักอาศัยแบบ Low Rise 7 ชั้น จำนวน 5 อาคาร โดยแบ่งเป็น Cluster 1 จำนวน 3 อาคาร และ Cluster 2 จำนวน 2 อาคาร ในพื้นที่กว่า 140 ไร่ บนทำเลศักยภาพใกล้รถไฟฟ้าสายสีแดง พร้อมเทคโนโลยีระบบรักษาความปลอดภัย ด้วยระบบติดตามตัวอัจฉริยะ (Tracking System) ที่ตั้งใจออกแบบมาเพื่อความลงตัวเฉพาะคุณ

          ได้รับการอนุมัติผ่านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA APPROVED (Environmental Impact Assessment) จากสำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม (สผ.) เรียบร้อยแล้ว พร้อมดำเนินการก่อสร้างตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้ โดยคาดว่าจะแล้วเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธิ์และเข้าอยู่ได้ปลายปี 2561

 

EIA  คืออะไร มีความสำคัญกับคุณอย่างไร

      EIA ย่อมาจาก Environmental Impact Assessment Report หรือการทำรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นการศึกษาเพื่อคาดการณ์ผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบจากการพัฒนาโครงการ เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและใช้ในการประกอบการตัดสินใจพัฒนาโครงการ

      ข้อดีของ EIA คือ ช่วยหาทางป้องกันผลกระทบในทางลบด้านสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดขึ้นในโครงการนั้นให้เกิดน้อยที่สุด ในขณะเดียวกันก็มีการใช้ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งส่วนใหญ่ไม่สามารถฟื้นคืนกลับมาได้อย่างมีประโยชน์และคุ้มค่าที่สุด นอกจากนี้รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ยังสามารถใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจของนักบริหารหรือผู้ประกอบการว่าสมควรดำเนินโครงการนั้นต่อหรือไม่ การทำ EIA จะเป็นประโยชน์อย่างมาก หากได้รับการวางแผนป้องกันปัญหาต่างๆ  ตั้งแต่ขั้นตอนศึกษาความเหมาะสมของโครงการและช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นภายหลังดำเนินโครงการไปแล้ว โดยในรายงาน EIA จะมีการกำหนดมาตรการป้องกัน และติดตามผลกระทบ