News & Activity

จัดกิจกรรม ที่การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่


กลับหน้าหลักกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม   2560 ที่ผ่านมา   “จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้” (Jin Wellbeing County)   จัดกิจกรรม "Fit for Life : ฟิตเพื่อชีวิตที่ดีขึ้น" โดย อาจารย์สง่า ดามาพงษ์   ให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ ของ การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่