News & Activity

รางวัลทรงคุณค่า Environment for Aging Design Showcase 2018


กลับหน้าหลักกิจกรรม

รางวัลทรงคุณค่า Environment for Aging Design Showcase 2018 จากประเทศสหรัฐอเมริกา

มอบให้ โครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ หนึ่งเดียวจากทวีปเอเชีย จากทั้งหมด 36 โครงการที่เข้าเกณฑ์จากทั่วโลก

ในฐานะโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีความโดดเด่น และศักยภาพในการตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ

ด้านความสวยงาม และด้านนวัตกรรมอย่างลงตัว