News & Activity

กิจกรรม Depress away ฝึกหายใจ คลายความเศร้า


กลับหน้าหลักกิจกรรม

ลมหายใจ คือ ชีวิต การฝึกหายใจที่ถูกต้องจะทำให้สุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจดีขึ้นด้วย ได้แก่
- ช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตดีขึ้น
- ช่วยปรับทัศนคติแง่บวก เมื่อเผชิญหน้ากับปัญหาหรือความเครียด
- ช่วยทำให้เข้าใจสภาวะอารมณ์ และจัดการความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ช่วยทำให้เกิดความสงบ อยู่กับปัจจุบัน และเข้าใจตนเองมากขึ้น
- ช่วยพัฒนาจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์
- ฝึกความอดทนอดกลั้น ทำให้การดำรงชีวิตมีประสิทธิภาพดีขึ้น

แสงแห่งธรรมนำมาให้ผู้มีจิตศรัทธาร่วมฝึกหายใจอย่างถูกต้อง โดย พระราชญาณกวี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.00 ณ Sales Gallery รังสิต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
โทร 02-157-1390
Hotline: 062-802-9999
Line@: @jinwellbeing
ลงทะเบียน:  https://goo.gl/bWC3De