News & Activity

แนะนำโครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ - khaosod ออนไลน์


กลับหน้าหลักกิจกรรม

Honorable Mention EFA Design Showcase 2018 รางวัลทรงคุณค่า EFA Design Showcase 2018

Environment for Aging Design Showcase จากประเทศสหรัฐอเมริกามอบให้ โครงการ จิณณ์ เวลบีอิ้งเคาน์ตี้ หนึ่งเดียวจากทวีปเอเชียและเป็น 1 ใน 7 โครงการที่ถูกคัดเลือก จาก 36 โครงการที่เข้าเกณฑ์จากทั่วโลก ในฐานะโครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีความโดดเด่น และศักยภาพในการตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุ ทั้งในด้านแนวคิดการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย ด้านความสวยงาม และด้านนวัตกรรมอย่างลงตัว

สะท้อนความเป็นผู้นำ เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ ของเมืองไทยอย่างแท้จริง ทุกความคิดสร้างสรรค์ และความทุ่มเทใส่ใจในการออกแบบทำให้ จิณณ์ เวลบีอิ้งเคาน์ตี้ เป็นโครงการที่ประสบความสำเร็จ ได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินี้ เราจะมุ่งมั่นพัฒนา ใส่ใจในทุกรายละเอียด และความต้องการของผู้อยู่อาศัย พร้อมเป็นอีกพลังขับเคลื่อน สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้สูงวัย เพื่อยกระดับสังคมผู้สูงวัยของไทยอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน

รางวัล EFA Design Showcase 2018 โดยนิตยสาร EFA (Environment for Aging) ประเทศสหรัฐอเมริกาตัดสินโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอาวุโสในทางสถาปัตยกรรมด้านต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมเพื่อความก้าวหน้าของสภาพแวดล้อมทางอายุรเวท (SAGE) ศูนย์การออกแบบสุขภาพ สมาคมออกแบบตกแต่งภายในสากล และสมาคมออกแบบตกแต่งภายในแห่งสหรัฐอเมริกา

ที่มา :  ข่าวสดออนไลน์      คลิ๊กอ่านรายละเอียด