News & Activity

จัดกิจกรรม ที่ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)


กลับหน้าหลักกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21  กุมภาพันธ์ 2560   ที่ผ่านมา   “จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้” (Jin Wellbeing County)   จัดกิจกรรม "ปรับวิธีคิด ชีวิตเป็นสุข" โดยมี พล.อ.ต.นพ.บุญเลิศ จุลเกียรติ  มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนวิธีคิด เพื่อให้การดำเนินชีวิตของเรามีความสุข  ที่ บริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน)   สำนักงานใหญ่