News & Activity

จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ จับมือ เซี่ยงไฮ้ โลเซน เซลล์ ตอกย้ำเมืองแนวคิดใหม่ - ฐานเศรษฐกิจ


กลับหน้าหลักกิจกรรม

นพ.บุญ วนาสิน ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป และ  มร. หลิว ตง เซิง ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ บริษัท เซี่ยงไฮ้ โลเซน เซลล์ จำกัด  ลงนามสัญญาข้อตกลงความร่วมมือทางธุรกิจในการเป็นตัวแทนขาย โครงการ  จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้ มูลค่า 671 ล้านบาท ไปยังกลุ่มนักธุรกิจในเซียงไฮ้

 

ที่มา  :  หนังสือพิมพ์  ฐานเศรษฐกิจ