News & Activity

จัดกิจกรรม ที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล


กลับหน้าหลักกิจกรรม

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560   ที่ผ่านมา   “จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้” (Jin Wellbeing County)   จัดกิจกรรม "เวชศาสตร์ฟื้นฟูและการชะลอวัย" โดยมี ผศ.ดร.เอกราช บำรุงพืชน์   มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูและการชะลอวัย  ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยได้รับความสนใจจากพนักงานและเจ้าหน้าที่เป็นจำนวนมาก