News & Activity

ภาพบรรยากาศกิจกรรมจัดดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น Ikebana โดย คุณกีรตี ชนา


กลับหน้าหลักกิจกรรม

ภาพบรรยากาศกิจกรรมดีๆ กับ Workshop จัดดอกไม้สไตล์ญี่ปุ่น Ikebana โดย คุณกีรตี ชนา นักจัดดอกไม้ชื่อดัง พร้อมตรวจสุขภาพฟรี 4 รายการ

กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพ 4 มิติ

  • มิติทางสมอง ฝึกสมอง ป้องกัน อัลไซเมอร์ พัฒนาความคิดสร้างสรรค์กับการจัดดอกไม้
  • มิติทางกาย ตรวจสุขภาพ ทราบความเสี่ยงก่อนเกิดโรค
  • มิติทางใจ ได้ผ่อนคลาย ใจเป็นสุข กับควาดสดใส ของดอกไม้หลากสี 
  • มิติทางสังคม เจอเพื่อนใหม่ ได้แบ่งปันความคิดหลากหลาย