News & Activity

กิจกรรมเคลื่อนไหวทุกวิถีถูกวิธีแห่งสมดุลที่ กสท โทรคมนาคม


กลับหน้าหลักกิจกรรม

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560   ที่ผ่านมา  “จิณณ์ เวลบีอิ้ง เคาน์ตี้” (Jin Wellbeing County)  จัดกิจกรรม   "เคลื่อนไหวทุกวิถี ถูกวิธีแห่งสมดุล" โดย  ทพ.สมดุลย์ หมั่นเพียรการ จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคกายภาพบำบัด ยืดเส้นคลายกล้ามเนื้อ เคล็ดลับบรรเทาปวด ผ่อนคลายความอ่อนล้าจากการทำงาน ปรับตัวให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลช่วยในการชะลอวัย ณ ห้องโถงประชาสัมพันธ์    บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)